Toggle Mobile Menu

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i Tubberupvænge I

Tid: Mandag d. 17/5 kl. 17.00 – bemærk tiden pga markvandring       Sted: Glashus 2

Indkaldte deltagere: Peter Rørbye, Carsten, Kirsten (9), Kirsten (20), Birgit (ref.)

Afbud: Cecilie

Servering: Kirsten (9)

1. Markvandring

Formålet med markvandring er at gennemgå områdets og bygningernes udvendige vedligeholdsstandard, - og vurdere, hvad der skal gøres i kommende budget

 
2. Meddelelser til/fra ejendomskontoret

      Parkeringsplads

      Økonomi – afslutning af budgetåret 18/19

      Gardiner og vinduer i Glashus 2

3. Meddelelserfra formand, bestyrelse og udvalg

     Legepladsrapporten

     Arbejdslørdag – opgaver og evt. kort bestyrelsesmøde inden

    Beboerfest/hyggeaften – dag/form/indhold/arbejdsopgaver

4. Vaskeriprojekt (evt.)

5. Evt.

Næste møde: Mandag d. 16/9

Mvh

Bestyrelsen