Toggle Mobile Menu

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i

Tubberupvænge I

 

Indkaldte deltagere: Carsten, Kirsten (9), Kirsten (20), Cecilie, Birgit

Afbud:

Servering: Cecilie (20)

Tid: Mandag d. 17/5 kl. 17.30        Sted: Kontoret eller glashus 2 (hvis godt vejr)

1. Kommentarer til referater

2. Meddelelser til/fra ejendomskontoret

Elektrikergennemgang af glashusene

Græsslåmaskiener

Parkeringsplads

3. Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg

Beboerapp

Orientering fra fælles formandsmøde for Tub I og II, Cederbo og Nørrevang sammen med ejendomskontoret d. 13/6

5. Hjemmeside

www.tub1.dk er i luften

6. Havedag

Havedag/Sct. Hans – foreslår et par timers havedag om formiddagen den 23. juni, og så Sct. Hanshygge om aftenen

7. Vaskeriprojekt

8. Evt.

Næste møde: Mandag d. 17/6