Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i Tubberupvænge I

Indkaldte deltagere: Carsten/Ole, Liv, Tinakarina,Kirsten (9), Kirsten (20), Cecilie, Birgit

Afbud: 

Servering: Jeg serverer lidt, da vi har markvandring med Peter

Tid: onsdag d. 9/9 kl. 17.00 Sted: Glashus 2

Vi starter mødet med at gå markvandring 

1. Kommentarer til referater

 

2. Meddelelser fra ejendomskontoret

 

3. Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg

 

4. Økonomi/start på budget 21/22 

 

5. Planlægning af arbejdslørdag (opgaver) og af fællesspisning/fest

 

6. Evt.