Referater fra beboermøder

2020   2019   2018   2017

Årsberetning til afdelingsmødet Tubberupvænge I, torsdag d. 27/2 2020

En særlig velkommen til to ny beboere i 2019 – Casper (6) og Helene (8). Natascha
(4) har sagt op og flytter pr. 15/3
Året har især været præget af renovering af parkeringspladsen, som blev vedtaget
på ekstraordinært møde d. 10. januar. Det medførte en del gener for os alle, men
selve arbejdet med pladsen forløb meget fint. Tidsplanen blev holdt, og resultatet er
blevet rigtig flot. Vi har fået bedre belysning, bedre kloakering og et underlag, der
kan holdes rent langt bedre – og flere pladser. Vi arbejder lige nu med at få opsat
ladestandere, da vi tror, at fremtidens biler i langt højere grad er el-drevne.
Renoveringen blev gennemført uden huslejestigning
I samme forbindelse er Zanderstien blevet asfalteret. Kommunen har stået for
dette, og arbejdet gøres færdigt i løbet af foråret.
Sidste år informerede jeg om bestyrelsens prioriteringer i forbindelse med at
gennemføre besparelser på udgifterne til driften. Et forslag om at overdrage hårde
hvidevarer til beboerne blev nedstemt. Vi har også set på muligheden for etablering
af et fællesvaskeri i værkstedsbygningen. Vi har besluttet at nedtone dette forslag
en smule, da det jo faktisk har været nedstemt 2 gange. Vi foreslår derfor – som I
har set på dagsordenen – at begrænse antallet af tørretumblere.
Gardiner – Det lykkedes endelig efter mange års søgen at finde et firma, der kan
reparere vores gardiner. De har stor erfaring med specialløsninger og er eksperter i
lige netop vores gardin-type. Glashus 2 og 3 har fået nye gardiner med en håndholdt
op/ned funktion, og det fungerer perfekt. Det vil fremadrettet være den løsning, vi
bruger ved udskiftning.
Hjemmesiden – har fået nyt udtryk. Vi har i Herlev Boligselskab haft et ønske om at
”harmonisere” alle afdelingernes hjemmesider. Det er ved at lykkes. Vores er stadig
under udbygning, og sidste nye tiltag er en kalender, hvor man bl.a. kan se, hvornår
gæsterummet er ledigt. Tak til Birgit for det store arbejde hun har haft – og stadig
har – med at ”fodre” siden.
Mig og min bolig app`en blev også taget i brug i 2019. Det er endnu ikke alle, der er
med. Senere har vi lidt informationer om app’en, og de fordele, der er ved at have
den på sin telefon.

Vi havde to hyggelige og effektive arbejdslørdage med mange deltagere. Vi fik gået
i dybden med at få gjort noget ved nogle af de vildtvoksende bede. Jeg glæder mig
til at se bedet bag gæstehuset stå i blomst hele sommeren. Og så havde vi en
hyggelig fællesspisning (”fest”) efter efterårets arbejdslørdag. Tak til alle deltagere.
Dette års arbejdslørdage er d. 25/4 og d. 19/9. Vi vil fortsat bruge dagene til at gøre
Tubberupvænge til en endnu smukkere afdeling. Vi har i den forbindelse besluttet,
at det er tid at få malet skurene igen. Men denne gang skal der arbejdes i dybden, så
arbejdet skal for første gang i 33 år udføres af professionelle – det bliver i løbet af
sommeren. Skurene skal slibes, grundes og males.
4 Fællesarrangementer – St. Bededag, Skt. Hans, Beboerfest, 1. søndag i Advent.
Havelauget fortsatte arbejdet med at forvandle ukrudt og vildnis til højbede, hvor
de spiselige afgrøder vælter frem. De mange afgrøder er jo til gavn for alle beboere,
og vi glæder os til at frugttræerne snart vil begynde at give frugt. Tak til Espen for
hans utrættelige arbejde.
Vi har jo mange husdyr i Tub. Kattelauget må have lidt færre medlemmer end
sidste år. Jeg vil opfordre lauget til at mødes for at lave en opdatering af
medlemmer og en ny liste over rivning af sandkassen. Og hundeejere skal huske, at i
gården skal hunden holdes i snor. Skulle uheldet være ude, skal man straks fjerne
det.
Regnskab 2018/19 er afsluttet og endte med et overskud på 21.124, som er blevet
brugt til afskrivning på gæld vedr. fyr så gælden nu er nede på 17.960

Tak til alle, der på hver sin måde yder et arbejde og spreder god stemning og
godt naboskab. Det er det, der gør Tubberupvænge til et godt, trygt og smukt
sted at bo.