Referater fra beboermøder

2021   2020   2019   2018   2017

Afdelingsbestyrelsens årsberetning til afdelingsmødet Tubberupvænge I, torsdag d. 17/6 2021

En særlig velkommen til fire nye beboere siden sidste møde – Rikke i nr. 3, Abdu i nr. 20 og Annie og Lasse i
nr. 15. Bo i nr. 2 har sagt op og flytter d. 1. september, og der er allerede fundet en ny indflytter – Morten.
Dette år har jo i høj grad været præget af den virus, som vi er trætte af at nævne. Ejendomskontoret har i
perioder kørt på halv kraft, har været yderligere begrænset af reduceret adgang i private boliger og forbud
mod beboeres adgang til kontoret.
I bestyrelsen har vi mærket det på den måde, at der har været meget få møder. En del at de opgaver, vi
havde på tegnebrættet i efteråret, har været ”frosset ned”, andre ting har vi dog puslet med i fællesskab –
på afstand.
 Planerne for fællesarealerne har vi arbejdet videre med. Under et senere punkt skal vi se på det
forslag, som er resultatet af bestyrelsens bearbejdning af landskabsarkitektens forslag.
 Det er ingen hemmelighed, at vi i en del år har haft et ønske om at ændre vores adgang til
vaskerierne. Forslag om 1 fællesvaskeri er blevet nedstemt (2 gange). Forslag om at reducere
antallet af tumblere er blevet nedstemt (sidste år). I lyset af dette besluttede vi at offentliggøre en
opgørelse over vandforbrug i glashusene, da der er uforholdsmæssig stor forskel på, hvad det
koster det enkelte lejemål at vaske. Derfor forsøger vi nu at undersøge muligheden for et
betalingssystem på maskinerne. (Yderligere besparelser)
 Gæsterummet: Da Thomas og René flyttede, overtog Birgit (nr. 10) at styre udlånet af nøgle og har
lagt en kalender på hjemmesiden, så man kan se, hvornår det er ledigt. Der hænger et skilt på
døren, (fri/optaget), som kan benyttes, når man låner gæsterummet. Der kan altså kun stå optaget,
hvis man har reserveret gæsterummet. Skiltet flyttes derfor til gæsterummet. Vi har en temmelig
udtjent gæsteseng stående i ”kontoret” til udlån. Den udskiftes. Man kan orientere sig yderligere
om reglerne for gæsterummet på hjemmesiden.
 Utætheder i glashuse: Vi opfordrer til, at man tager billeder efter et voldsomt regnskyl, så det er
muligt at spore utætheden.
 Ladestandere: Vi talte om det sidste år, og det er ikke glemt. Kirsten er nu med i et udvalg under
Herlev Boligselskab, som har sat sig den opgave at prøve at få styr på de mange typer, muligheder,
betingelser og ikke mindst priser, der er på dette område. Opgaven er at komme med forslag til
Herlev Boligselskabs afdelinger. (aftale 2030)
 Badeværelser: Vi har indhentet tilbud på at få ændret vinduerne i de badeværelser, der har vindue
mod glashuset. Ønsket er, at vinduerne skal kunne åbnes, så der bliver bedre udluftningsmulighed.
Dette arbejde igangsættes. Vi har fået en forespørgsel på, om der er mulighed for at bruge
råderetten til at renovere sit badeværelse. Vi er i gang med at undersøge dette.

 Isolering af gulve: Vi har mulighed for at få en energikonsulent til at se på isoleringen af vores gulve.
Vi tænker, at en bedre isolering måske kan afhjælpe den fodkulde, der er i lejlighederne. Og måske
en gevinst på varmeregningen.
Fællesarrangementer har der jo af gode grunde ikke været så mange af – ingen efterårs-arbejdslørdag med
”fest”, ingen julekomsammen med æbleskiver, ingen Storebededags hveder. Som en lille kompensation for
det manglende samvær satte vi en lille påskehilsen til jer. Og så endelig for et par uger siden kunne vi
mødes til en arbejdslørdag ”light”. Fantastisk vejr, kaffevogn og kagemand ad libitum. Vi fik i fællesskab
placeret vores nyeste hus – insekthotellet (en gave i anledning af KAB’s 100-års jubilæum)

KAB – et nonprofit selskab, der har specialiseret sig i at servicere boligorganisationer med en lang række
opgaver – huslejeopkrævning, boliganvisning, udarbejdelse af regnskaber og forslag til budgetter, tilse den
daglige drift, ekspertise ved nybyggeri og renoveringer, juridisk bistand o.m.a.
Herlev Boligselskab er ejer af vores boliger. Bestyrelse og repræsentantskab er valgte beboere. HB har
valgt at bruge KAB som administrationsselskab. De ydelser, der købes, afregnes efter et prisblad som er
vedtaget på et repræsentantskabsmøde i KAB. HB har pligt til at drifte og vedligeholde de 14 afdelinger.
Herlev Kommune har den overordnede ansvar og tilsynspligt med alle almene afdelinger i kommunen.
Kommunalbestyrelsen skal f.eks. godkende låneoptagelse, udlejningsregler, byggeprojekter, budgetter
o.m.a.

KAB (og dermed de KAB-administrerede organisationer i Herlev) og Herlev kommune samt en række
forskellige mere eller mindre frivillige organisationer, har netop underskrevet en partnerskabsaftale.
Hovedoverskriften er ”Social Bæredygtighed i Herlevs almene boligområder”. Visionen er, at vi i Herlev i
fællesskab vil arbejde mod en bedre social forståelse – og dermed et bedre liv for dem, der har det svært.
Indsatsområderne er mange f.eks. lektiehjælp, psykologisk rådgivning, ensomhed, overvægt,
sportsaktiviteter m.m.m.
Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre meget mere til dette partnerskab i den kommende tid. Men vi kan
måske starte med at spørge os selv: Har du talt med din nabo i dag?