Formålet med havelauget er at skabe fællesskab omkring økologisk jordbrug