Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde Tubberupvænge 1

 

Indkaldte deltagere: Carsten/Ole, Liv, Tinakarina, Kirsten (9), Kirsten (20), Cecilie, Birgit

Afbud:

Servering: Medbring selv lidt spiseligt – jeg tager vin med

Tid: tirsdag d. 4/5 kl. 17.30 Sted: Hos Kirsten nr. 27

 

1. Kommentarer til referater

       Vi prøver at ”samle op” på hvor vi var, sidst vi var sammen, og hvad der er sket siden.

2. Meddelelser til/fra ejendomskontoret

Økonomi – opdatering

Utæthed i glashusene

Nyt gardin glash. 4

fliser v. glash. 1

belægning på gårdsplads

bænkeborde

badeværelsesvinduer mod glashus

planer for fællesområder…………

 

3 .Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg

”Opgradering” af gæsterum, kontor, redskabsskur

4. Dato og planlægning af beboermøde

        14., 16. eller 17. juni

5. Planlægning af hygge-/arbejdslørdag (opgaver)
6. Vaskemaskiner og brug. 

        Mulighed for betalingssystem på vaskemaskinerne, se https://vaskeritek.dk/mobilepay-betalingssystem/.

7. Råderet - renovering af badeværelser
8. Evt.