Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde Tubberupvænge I

deltagere: Carsten/Ole, Kirsten, Liv, Birgit

Afbud:

Tid: onsdag d. 11/10  kl. 10                  Sted:nr 9

 

Kommentarer til referatet

       Bestyrelsesmødet 13.9

Meddelelser til/fra ejendomskontoret

       Efterårsarbejder på fællesomr¨åder

Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg

       Repræsentantskabsmøde d. 6/12

       Opsamling fra Klimatopmøde

       Møde med Havelauget vedr. fræsning mv.

Gennemgang af regnskab

Opsamling på arbejdsweekend

Tema til budgetmøde

Evt.