Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde Tubberupvænge I

deltagere:  Kirsten (9), Liv, Kirsten (27), Birgit

Afbud: Birgit

Tid: mandag d. 27/5  kl. 17.00                 Sted:nr 9

 

• Forberedelse af beboermøde den 12. juni