Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde Tubberupvænge I

deltagere: Carsten/Ole, Kirsten, Liv, Birgit

Afbud:

Tid: onsdag d. 17/5  kl. 10                  Sted:nr 9

Kommentarer til referatet

   Bestyresesmødet 12.4.

Meddelelser til/fra ejendomskontoret

    Forbrug på el-ladestandere

    Palletank til vand

   Opsamling på løbende arbejder

Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg

   Temaaften i fællesrepræsentationen om solceller

Badeværelser

    Aftale besøg af badeværelsesfirma

Opfølgning på arbejdslørdag - opgaver til september

Evt.