Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde Tubberupvænge I

deltagere: Carsten/Ole, Kirsten (9), Kirsten (20), Birgit, Tinakarina, Liv

Afbud: Tinakarina, Birgit

Servering: Medbring selv

Tid: onsdag d. 17.8 kl. 17.30                    Sted Glashus 2/ i gården

 

Dagsorden

 

1. Kommentarer til referater
2. Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.6.
3. Meddelelser til/fra ejendomskontoret

     Budgetoversigt

     Opsamling på løbende opgaver

     (utætheder i glashuse  m.m.)

4. Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg 
5. Forberedelse af beboermøde 29. 8.     
6. Punkter til næste bestyrelsesmøde - markvandring
7. Gæsterum - ny rengøringsvejledning og udlejning
8. Efterårets arbejde med opdatering af husorden
9. Evt.