Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde Tubberupvænge I

Indkaldte deltagere: Carsten, Kirsten (9), Kirsten (20), Cecilie, Birgit, Tinakarina, Liv

Afbud:

Servering: Vi medbringer selv mad

Tid: torsdag d. 28/9 kl. 17.30                   Sted: Glashus 2

Vi starter med markvandring mødes ved flagstangen

1.Kommentarer til referater

 

2.Meddelelser til/fra ejendomskontoret

Fliser ved gavlen til glashus 1

Gardiner i glashus 1

Carsten får et tilbud på vinduespudsning udvendigt i glashusene

Badeværelsesvinduer

3.Information om arbejde med ladestandere
4.Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg
5.Brugerbetaling vask/tør
6.Opfølgning på planer for udearealer

Evt. temadag om udearealerne

7.Solceller – og andre energiinitiativer
8.Nye beboere

Hvad gør vi for fællesskabet i Tubberupvænge

9.Evt.