Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde Tubberupvænge I

deltagere: Carsten/Ole, Kirsten (9), Kirsten (20), Birgit, Tinakarina, Liv

Afbud: Carsten

Servering: Medbring selv

Tid: onsdag d. 18/5 kl. 17.30                    Sted Glashus 2

 

  1. 1. Kommentarer til referater

     Referat fra bestyrelsesmøde d. 20/4

  1. 2. Meddelelser til/fra ejendomskontoret

            Budgetoversigt, opsamling på løbende opgaver (regnvandstønder, utætheder i glashuse

            el i glashuse m.m.)

  1. 3. Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg

  2. 4. Evaluering af arbejdslørdage - udeudvalgets planer for det videre arbejde?

  3. 5. Legeplads øst - vedligeholdes eller nedlægges?

  4. 6. Strategi for mobilisering af flere deltagere til fællesarbejde

  5. 7. Havelaugets vedtægter:

    1. https://tub1.dk/beboer/havelaug/vedt%C3%A6gter
  6. 8. Evt.