Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde Tubberupvænge I

deltagere: Carsten/Ole, Kirsten (9), Kirsten (27), Birgit, Tinakarina, Liv

Afbud:

Servering:

Tid: torsdag d. 18.1  kl. 17.30                    Sted:nr 9

 

 • Kommentarer til referatet
     Bestyrelsesmødet 8.12. 2022
 • Meddelelser til/fra ejendomskontoret

           Opsamling af opgaver fra markvandring: 

                    fliser ved glashus 1?, fugefirma

                    tilbud på fugning af glashuse?

                    legeplads fjernelse?

                    nabo vedr. beskæring af træer?

                    reparation af træværk?

                    regnskab - vandforbbrug forår 2021?

 • Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg
 • Udfærdigelse af dagsorden til Afdelingsmøde d. 23/2
 • Forslag til husorden gøres færdigt

​           Vi retter til i forh. til juristens bemærkninger

 • Udfærdigelse af forslag til standardreglement

           Vi skal have udarbejdet et standard-glashusreglement, der skal til afstemning på afdelingsmødet

 • Årsberetning

            Hvilke punkter er vigtige at få med.

 • Dato for næste møde
 • Evt.