Din nabo i glashuset skal flytte

Vi har i Tubberupvænge en helt særlig procedure ved genudlejning af vores boliger. Vi har gennem forhandlinger opnået ret til at pege på den ansøger, vi finder bedst egnet til bofællesskabet. Vi har dermed mulighed for at fravige ventelisteprincippet. Denne ret er godkendt af både Herlev Boligselskab og af Kommunalbestyrelsen

Det er en betingelse, at hverken fraflytter eller tilflytter får unødige udgifter på grund af proceduren, der kan være tidskrævende. Det er derfor vigtigt, at der udvises en vis smidighed i glashuset, så I kan få afviklet samtalerne hurtigst muligt.

Vi har derfor udarbejdet en plan for, hvordan I kan håndtere genudlejningsprocessen bedst – og hurtigst – muligt.

 

  1. Når lejemålet er opsagt, er det vigtigt, at fraflytter aftaler fremvisningsdato med KAB-udlejning hurtigst muligt. Glashuset vælger en tovholder, der kan varetage den fortsatte kommunikation med KAB-udlejning.

 

  1. På fremvisningsdagen er det vigtigt, at mindst en af glashusets beboere er til stede. Det er ligeledes vigtigt, at man får noteret navne og telefonnumre på samtlige besøgende. Det er en rigtig god ide, at glashusets beboere allerede har aftalt en samtaledag, så interesserede kan få denne oplysning.

        Tovholder sørger for at fremsende en liste med navne på alle fremmødte til KAB udlejningen

 

  1. Når KAB har modtaget ja-svar fra ansøgere, sendes disse videre til tovholder og formand. Glashuset laver rækkefølge for samtaler og kontakter ansøgere for at meddele tidspunkt for samtale.  

 

  1. Der afholdes samtaler. Det er bedst, at alle glashusets beboere er til stede, men det er ikke en forudsætning. Hvis samtalerne ligger i en ferieperiode, må man give mandat til, at de naboer, der er hjemme, kan afholde samtaler og foretage valg.

 

  1. I umiddelbar forlængelse af samtalerne vælger glashuset den bedst egnede indflytter. Det påhviler derefter enten tovholder (kan også være fordelt på glashusets beboere) at kontakte samtlige interesserede pr telefon, for at give besked om resultatet af samtalerne. Her kan du se udlejningsaftalen med de udvælgelseskriterier, der er godkendt af både Herlev Boligselskab og Herlev Kommunalbestyrelse.