Toggle Mobile Menu

Kære katteejere

Der er kommet nye katte til i TUB 1, og derved flere efterladenskaber i gården.

Derfor starter vi kattelauget op igen.

Tjansen går på tur - du/I har en uge ad gangen og dine uger fremgår af skemaet, som du finder HER.

Gå gården igennem og saml op, hvis du finder noget kattelort. Kig især efter i bedene langs skure, omkring bænken og ved den lille sandkasse og legehuset.

Det markerede felt er området, der skal holdes fri for kattelorte.