Toggle Mobile Menu

Referat af stiftende møde for TUB 1´s økologiske have laug den 07.08.2016.

Ad. Punkt 1. Der var et rigtig flot fremmøde på 12 Tub 1 beboere.

Anthon, Arno, Chernoh, Esben, John, Katemilla, Kirsten, Mia, Mie, René, Tichos, Thomas. Der er 3 nye deltagere: Thomas, Harry, og Mie. Så er vi 17 tilsagn.

Der er plads til flere.

 

Ad. Punkt 2. Esben blev enstemmigt valgt som ordstyrer og referent. 

 

Ad. Punkt 3. Navngivningen. ”Barnet” fik navnet :

TUB 1´s økologiske have laug.

 

Ad. Punkt 4. Esben blev enstemmigt valgt som tovholder.

Ad. Punkt 5. John blev enstemmigt valgt som stedfortrædende tovholder.

 

Ad. Punkt 6. Vedtægter/forretningsorden.

Forslag fra Esben til denne blev enstemmigt vedtaget.

Praktisk tilretning i forhold til navn m.m. fremgår af vedhæftede

vedtagne vedtægter/forretningsorden.

Ad. Punkt 7. Efter drøftelse på mødet nåede vi frem til at lidt af hvert,

                  mundgodt, er udgangspunktet for dyrkning.

Der blev plantet rabarber doneret af Astrid og Bjarne, vores

bagboere.

Der kom endvidere en række gode forslag til dyrkning:

Klatrebønner og af hegnet, bredbladet persille, hvidløgspurløg,

 hvidløg, ærter, frilandstomater, sitauer løg, krydderurter, jordbær,

squash, asparges, bær som hindbær, stikkelsbær, solbær, m.fl.. René, Mie m.fl. donerer bl.a. jordbærplanter og stikkelsbær samt ribs.

 

Ad.Punkt 8. Løbende, langsomtgående opgaver, tid og lyst princippet blev

                  vedtaget enstemmigt.

 

Ad. Punkt 9. Der er plads til 5-6 højbede + det lange langs hegnet.

Det arbejdes der på.