Vedtægter og forretningsorden af 07.08.2016


Navn: TUB 1´s økologiske havelaug.
Tub 1´s økologiske havelaug er et tilbud under TUB 1.


Adresse: den til enhver tid valgte tovholder. Nuværende tovholder: Esben Jensen nr. 13
Nuværende stedfortrædende tovholder: John B. Petersen nr. 18


Formål: at skabe et fællesskab omkring økologisk havebrug.


Medlemmer/deltagere: TUB1 beboere der ønsker at deltage (i et økologisk have
fællesskab, byhave)
Idéen er at alle skal kunne deltage, i det omfang de ønsker det, når de ønsker det.
Havefællesskabet skal drives af fællesskabet, der er ikke lønnet arbejdskraft.
Viceværter inddrages ikke. Arbejdsweekender omfatter ikke havearbejde.


Økonomi: fællesskabet bekoster indkøb af frø og planter. Udgifter holdes på et absolut
minimum, og efter fælles beslutning. Der købes ikke gødning og jordforbedringsmidler
udefra. Der anvendes kompost fra TUB1. Der anvendes haveredskaber fra TUB1.
Der høstes og nydes udbytter i fællesskab og efter aftale i fællesskabet. Sæsonbestemt,
f.eks. asparges i april-maj-juni. Jordbær i juni-juli. Kartofler i juli-august og til slut. Osv.
Der arrangeres muligheder for at lære om økologisk havebrug, vi lærer af hinanden.
F.eks. om dyrkningsmetoder, gødskning, jordforbedring, skadedyrsbekæmpelse, osv.
Vi etablerer højbede, med f.eks. grønne asparges, jordbær, rabarber, hindbær,
krydderurter, kartofler, og meget mere.
Der er afholdt stiftende møde Søndag 07.08.2016. kl. 15 i glashus 3.


Organisation: Havelaug, det indebærer at fællesskabet vælger en
mødeindkalder/tovholder der har til opgave at indkalde til et minimum af møder(og flest
mulig arrangementer om haven). Gerne med afholdelse i det fri omkring haven.
Evt. ophævelse af klubben: ved en evt. ophævelse af klubben ryddes og jævnes jordloddet
til græs.