Råderet og regler

 

Tilbud om individuel modernisering af køkkener

Her finder du det materiale, som er uddelt i forbindelse med muligheden for individuel modernisering af køkkener

Følgebrev    Forudsætninger    Tilmeldingsskema

Råderet:

Afdelingsmødet har godkendt en række styringsdokumenter, som vedrører afdelingens drift.

Her kan du læse nærmere om disse .

Regler for ændringer i boligen giver en generel beskrivelse af, hvad der må ændres i boligen.

Katalog over råderet inde i boligen beskriver, hvilke ændringer, en beboer må foretage inde i sin bolig.

Katalog over råderet uden for boligen beskriver, hvilke ændringer en beboer må foretage uden for sin bolig

Katalog over installationsretten giver ret til at foretage installationer og forbedringer i boligen. Forskellen på Råderet og Installationsret er, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig, hvis man har brugt Installationsretten. Hvis man har brugt Råderet, skal installationen blive i boligen ved fraflytning. Under Installationsretten kan der også kræves retablering ved fraflytning.

Endelig beskriver vedligeholdelsesreglementet reglerne for, hvordan lejligheden skal vedligeholdes.

 

Husordensregler og pasning af fællesarealer:

I husordenen beskrives reglerne for omgang mellem beboerne i afdelingen.

Kattelaugets tilføjelser omkring regøring efter katte

Glashusenes ansvar for pasning af fællesarealerne

 

Glashusregler

Standardglashusreglement

Glashus 1   Glashus 2   Glashus 3  

Glashus 4 - tillæg  Glashus 5   Glashus 6