Referater fra beboermøder 

2024      2023      2022- ekstraordinært 10.10 2022-ekstraordinært 29.8.   2022   2021   2020   2019   2018   2017

Afdelingsbestyrelsens årsberetning til afdelingsmødet Tubberupvænge I, torsdag d. 22.2.2024

En særlig velkomst til Nina, Mads og deres søn i nr. 1

Sidste ordinære afdelingsmøde blev afholdt d. 23. februar 2023, og jeg fortalte bl.a. om, hvordan verdensøkonomien påvirker os i Tubberupvænge. Dette scenarie har desværre ikke ændret sig, og det fremgår af vores budget, at der er prisstigninger på en del af de faste udgifter. Bl,a, er prisen på vand pr. 1. januar steget 7%. Dette uddybes under gennemgang af budget.

Set i lyset af de lidt usikre tider, har vi derfor også arbejdet ud fra et forsigtighedsprincip i bestyrelsen. Ud over den nødvendige vedligeholdelse/fornyelse har vi ikke igangsat større arbejder. Vi har fået lagt fliser ved Glashus 1 og fået gennemgået vinduer for at få overblik over tilstanden. Vi har stadig i dette budgetår et par større arbejder til gode, bl.a. maling af værkstedsbygning og opstart på udskiftning af tagrender. Legepladsen i det nordøstlige hjørne er blevet nedlagt, men det blev heldigvis uden udgift for os, da den blev "givet væk" til en familie, som selv sørgede for nedtagning og bortkørsel.

Vi har afholdt to arbejdsjørdage. I foråret fik vi savet al det brænde, der blev samlet ind i løbet af efteråret og foråret, hvor Ole og Rasmus var meget flittige med motorsaven. Stor tak til dem begge for det store arbejde, og for alle de penge vi sparede. Brændet er blevet brugt til at "bygge" en hyggekrog omkring vores bålfad. Der blev også flyttet rigtig mange læs grus fra "legepladsen" til tørrestativet. Det har siden vist sig, at ideen måske ikke var så god endda, fordi gruset tiltrækker kattene, det ligger meget løst og ukrudtsdugen "kigger frem". Vi vil på mødet sammen tage stilling til, hvad vi gør ved dette.

Efterårets arbejdslørdag bød kun på lidt mindre opgaver - rengøring af gæsterum, almindelig pleje af udearealer og så blev vores nyindkøbte palletank beklædt med træ, så den blev lidt kønnere at se på. Dagen sluttede med den årlige festlige fællesspisning.

Dette års arbejdslørdage ligger lørdag d. 13. april og lørdag d. 14. september.

Herlev Boligselskab har afholdt en temaaften om solceller - muligheder og barrierer. Det har også været et tema på møder i både KAB og BL. Som loven er skruet sammen lige nu, så er perspektiverne dog nedslående. For os ville udgiften være så stor, at det ikke vil være rentabelt.

Herlev Kommune har vedtaget en meget ambitiøs klimaplan for bl.a. nedsættelse at CO2-udledning. Man kan læse mere om denne plan på Herlev Kommunes hjemmeside. Det er jo ikke en hemmelighed, at klimaet ikke har det så godt. Det seneste år har budt på talrige kedelige vejrrekorder, og hvis man synes, at der skal gøres noget ved det, så er det jo nærmest at starte med sig selv. Hvordan kan jeg bidrage til at forbedre klimaet? Hvilke vaner skal jeg ændre? KAB har i samarbejde med Herlev Kommune afholdt et mini-klimatopmøde for afdelingsbestyrelser i KAB-fællesskabet. Vi blev præsenteret for et program, hvor man som borger kan sætte sig simple mål og samtidig se, hvad ændringerne betyder for familiens CO2-udledning. Det er vores håb, at dette program kan blive tilgængeligt for alle beboere.

Digital svindel er den helt store svøbe i øjeblikket. Herlev Kommune inviterer borgere til Tryghedskonference torsdag d. 14. marts kl. 18.30 - 20.30 i Hjortespring Rådhus.

Også dette år vil vi slutte med at sige tak til alle: Til driftspersonalet, som både i boligerne og på fællesarealerne har gjort et stort arbejde. Tak til alle beboere som har bidraget til den gode stemning i Tubberupvænge, og som har arbejdet for at holde vores afdeling pæn og præsentabel ved at udføre små og større arbejder på fællesområderne. Vi glæder os til endnu et forår, hvor vi kan mødes udendørs og sammen gøre en indsats for fællesskabet.