Referater fra beboermøder

2022- ekstraordinært 10.10 2022-ekstraordinært 29.8.   2022   2021   2020   2019   2018   2017

Afdelingsbestyrelsens årsberetning til afdelingsmødet Tubberupvænge I, torsdag d. 17.3.2022

En særlig velkomst til 3 nye beboere siden sidste møde: Morten i nr. 2 og Carina og hendes søn, Anton, i nr. 23.

Sidste ordinære afdelingsmøde blev udskudt pga. Corona-restriktioner og kunne først afholdes d. 17. juni. Også bestyrelsesmøderne var især i foråret ramt af disse restriktioner, og vi havde kun få møder med fysisk tilstedeværelse.  Vores ejendomskontor har i perioder været lukket og desuden ramt af længere sygdomsperioder blandt personalet. Så alt i alt – endnu et usædvanligt år for os alle.

Men trods det er vi kommet lidt videre med nogle af de projekter, vi havde i støbeskeen.

Vi har fået et endeligt tilbud på udskiftning af de badeværelsesvinduer, der vender ud mod glashusene. Dette giver mulighed for at lufte ud efter badning og vil dermed betyde et bedre indeklima i lejligheden. Vi forventer, at arbejdet igangsættes i juni.

Vi har haft besøg af en vaskemaskinekonsulent mhp. at undersøge muligheden for montering af betalingssystem på maskinerne. Vi måtte dog erkende, at det ikke var muligt på den type maskiner, vi har.

Vi har lavet aftale med en vinduespudser, som vil vaske vores fælles glashuse udevendig. Dette sker i løbet af april måned.

Skyggegardiner og mekanik er blevet udskiftet i glashus 1 og 4. Vi har besluttet at vente lidt med udskiftningen i glashus 5 og 6, da gardiner og mekanik fungerer fint.

Sandkassen er blevet fjernet og erstattet af et jordlag med blomsterfrø. Vi venter spændt på at se resultatet. Dette er et forsøg, og vi vil evaluere på, om det skal være en permanent løsning. I så fald skal vi nok have gjort noget ved fliserne i kanten, som ligger for løst.

Vi har haft 2 arbejdslørdage - sidst i maj på en solrig dag, hvor vi bød på gratis kagemand og kaffe/kakao fra den lille kaffevogn, og i september, hvor vi var rigtig mange, der knoklede på fællesområderne. Vi sluttede dagen af med en festlig aften med gratis mad og drikke til de mange tilmeldte. Tak til alle for indsatsen.

De høje buske langs stien op til marken (ved glashus 6) er blevet kraftigt beskåret. Fremover vil det være lettere at holde bevoksningen nede i en højde, vi selv kan håndtere. Tak til Carsten og Ole for indsatsen.

Regnskabet sluttede med et overskud på kr. 61.343.

Budgettet, som fremlægges under punkt 4, foreslår en lejeforhøjelse på 1,25%.

I Herlev Boligselskab blev der i det tidlige forår nedsat et lille udvalg, som har brugt en del møder på at undersøge markedet for/forholdene omkring ladestandere. Dette har resulteret i det forslag, vi skal forholde os til inder punkt 6.

Vi har været igennem en lang og usikker periode, hvor Covid 19 har fyldt rigtig meget i vores hverdag. Nu ser det heldigvis ud til, at den har fundet et niveau, hvor den ikke griber så markant ind i vores hverdag.

Men på grund af krigen i Ukraine, ser vi ind i en fremtid, som på mange måder er endnu mere usikker. Vores hverdag (og ikke mindst vores pengepung) bliver markant påvirket, og vi kan endnu ikke overskue de endelige konsekvenser. Men det er helt sikkert, at vi den kommende tid må tænke os endnu mere om, når vi overvejer, hvordan vi forvalter vores huslejekroner.