Referater fra beboermøder 

2023      2022- ekstraordinært 10.10 2022-ekstraordinært 29.8.   2022   2021   2020   2019   2018   2017

Afdelingsbestyrelsens årsberetning til afdelingsmødet Tubberupvænge I, torsdag d. 23.2.2023

En særlig velkomst til 2 nye beboere siden sidste møde: Anni og hendes datter Ellen i nr 15.

Sidste ordinære afdelingsmøde blev afholdt d. 17. marts 2022, og vi kunne der berette om etusædvanligt år med mange corona-restriktioner. Dette har heldigvis ikke været et problem i det år vi nu ser tilbage på. Men få dage efter vores møde valgte Putin at sende sine tropper ind iUkraine, og det har desværre haft stor indflydelse på vores økonomi.

Dette både i den private husholdning, hvor inflation og stigende priser kunne mærkes i privatøkonomien. Også for vores energiforsyning og for hele byggebranchen har det haft en voldsom effekt. Priserne på el er steget voldsomt i 2022. Der er en lille overskridelse på det budgetterede forbrug af fælles el i vores regnskab, men til gengæld er der en voldsom stigning i det budget, vi skal se på senere. Dette vil blive uddybet.

Vi er så heldige, at vi for år tilbage valgte at skifte vores varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme. Dette er ved en fejl ikke blevet BBR-registreret (endnu). Derfor har en del af jer formodentlig modtaget en - ikke berettiget - check på 6000 kr. fra regeringens hjælpepakke. Vi håber, at I har haft glæde af pengene, for det var jo ikke muligt at returnere beløbet.

I løbet af sommeren blev der skiftet badeværelsesvinduer i de lejligheder, hvor vinduet vender ud mod glashuset. Alle disse vinduer kan nu åbnes. Der er altså mulighed for at lufte ud efter badning, hvilket giver et langt bedre indeklima i lejligheden, da fugten kan komme ud hurtigt. Der er også mulighed for at udlufte og skabe gennemtræk i meget varme perioder, hvor der kan være meget varmt på 1.salen.

Vores glashuse er fra start udstyret med meget teknik. En del af dette er med tiden blevet nedslidt eller erstattet af andet. Alle glashuse er derfor gennemgået af elektriker, som har fjernet al teknik, der ikke var i brug, og ledninger m.m. er udskiftet og fastgjort, så vi ikke ”løse ender”.

Vi har ganske kvit og frit (næsten) fået opsat 2 ladestandere, som er i funktion. Der er tilknyttet et parkeringsfirma til de to pladser, som nu er ladepladser og ikke parkeringspladser. Og vi har set, at også bødeudskrivningen er i funktion. Beboere, der har tilmeldt sig og har adgang til ladefunktion, kan også benytte laderne på parkeringspladsen bag Tub.II.

På sidste års afdelingsmøde blev der nedsat et udvalg, der skulle komme med forslag til forskønnelse af vores fællesarealer. Vi har derfor afholdt 3 arbejdslørdage, hvor der bl.a. er arbejdet med at gennemføre udvalgets planer. Vi har således ved fælles hjælp fået opsat fine plantekasser, fået nye griller, fået overdækket tørrepladsen og fået nye planker på alle bænkeborde - en stor tak til Casper for at gøre de sidste bænkeborde færdig i de efterfølgende weekender. Sidste arbejdslørdag 10/9 sluttede med en hyggelig fest hvor alt som sædvanlig var ”gratis”.

Dette års arbejdslørdage bliver d. lørdag d. 22. april og lørdag d. 16. september. Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at deltage, så vi i fællesskab gør en indsats for at holdefællesområderne pæne og samtidig passer på huslejen.

Der har været indkaldt til 3 ekstra beboermøder i forbindelse med udvalgets arbejde og med de videre planer for fællesarealerne. På sidste møde d. 10/10 blev det bl.a. besluttet at nedlæggelegepladsen i det nordvestlige hjørne. Pladsen bliver foreløbig til et græsareal (for derved at få bugt med ukrudt). På et senere tidspunkt skal vi tage stilling til, hvordan arealet skal/kan bruges. Den gamle sandkasse blev forrige år nedlagt, og vi har alle i sommerens løb nydt det blomsterflor, der blev erstatningen. Vi håber, at der i løbet af foråret vil dukke en masseblomster op igen.

Der er i løbet af efteråret blevet fældet en del af de store træer. Dette arbejde fortsætter. Alle regnvandstønder blev i sommer gennemgået og monteret korrekt.

Der er udarbejdet et nyt rengøringsdirektiv for gæsterummet efter endt lån af rummet.

Vi har i bestyrelsen arbejdet med at revidere vores husorden. Dette skal vi tage stilling til på afdelingsmødet.

Følgende arbejder/undersøgelser er stadig i gang: Solceller på tagene, tætning af glashuse, maling af kontorbygningen, badeværelserenovering, udskiftning af tagrender.

Regnskabet for 2021/22 sluttede med et yderst beskedent overskud på kr. 44.

Budgettet, som fremlægges under punkt 4, foreslår en lejeforhøjelse på 1,13%

Herlev Boligselskab har genforhandlet selskabets udlejningsregler med Herlev Kommune. De har endnu ikke været gennem Kommunalbestyrelsen, men reglerne kommer til at betyde 2 væsentlige ændringer for os:

’1) Fortrinsretten i hele Tub. I ved intern flytning vil fremover begrænse sig til det glashus, man allerede bor i. Søger man en bolig i et andet glashus, skal man til samtale på lige fod med andre ansøgere.

2) Afslag til ansøgere skal fremover gives skriftligt

I Herlev Boligselskab agter vi at oprette et udvalg, der skal se nærmere på muligheder og barrierer i forbindelse med opsætning af solceller.

Selskabet er også i gang med at se nærmere på driften. Der arbejdes lige nu med flere scenarier, men den mest vidtrækkende er en model, hvor vi kun har 1 servicekontor. Dette vil blive uddybet ved mødet.

Der arbejdes også i øjeblikket med et nyt målsætningsprogram.

Herlev Kommune samarbejder med KAB om projektet ”Det stærke fællesskab”;, som er et tilbud til alle KAB-administrerede afdelinger i Herlev. Formålet er at yde bistand til borgere, hvis hverdag er præget af ensomhed, mistrivsel, økonomiske udfordringer, uddannelsesmsmæssige udfordringer, eller blot søger nye bekendtskaber og fælles aktiviteter. En lang række frivillige organisationer er gået sammen om at tilbyde gratis hjælp. Du kan finde dem påwww.herlevbobler.dk . Der er lige nu 3600 herlevborgere som er brugere af portalen.

I KAB er der stor fokus på bæredygtighed - både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Der arbejdes lige nu på at finde en metode og parametre for, hvordan man kan måle Co2-aftryk i alle afdelinger, for bedre at kunne rådgive afdelinger mht. mulighed for at reducere.

I forbindelse med de stigende energipriser kan man på KABs hjemmeside www.kab-bolig.dk finde en masse gode råd til, hvordan man kan spare på energien og samtidig holde sin bolig sund og fugtfri. I det hele taget kan man her finde en masse nyttig information om det at være en de laf KAB-fællesskabet.

Vi vil afslutte denne årsberetning med en tak til alle, der gennem året har bidraget til at holde vores afdeling pæn og præsentabel ved at udføre små og større arbejder på fællesområderne. Vi glæder os, til det bliver forår, så vi igen kan mødes udendørs og sammen gøre en indsats for fællesskabet.